fbpx

Избор истраживача

15.01.2021.
Решење и Извештај Комисије за припрему извештаја за избор у истраживачко звање истраживач-сарадник, Милоша Димитријевића за ужу научну област Општа економија и привредни развој

12.01.2021.
Решење и Извештај Комисије за припрему извештаја за избор у истраживачко звање истраживач-приправник, Марија Мирић, за ужу научну област Пословна економија

31.12.2020.
Решење и Извештај Комисије за припрему извештаја за избор у истраживачко звање истраживач-сарадник, Стефан Вржина, за ужу научну област Рачуноводство, ревизија и пословне финансије

31.12.2020.
Решење и Извештај Комисије за припрему извештаја за избор у истраживачко звање истраживач-приправник, Драгана Парч, за ужу научну област Рачуноводство, ревизија и пословне финансије

17.12.2020.
Решење и Извештај Комисије за припрему извештаја за избор у истраживачко звање истраживач-приправник, Александра Радојевић, за ужу научну област Рачуноводство, ревизија и пословне финансије

13.11.2020.
Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр у истраживачко звање истраживач-сарадник, Јоване Лазаревић, зa ужу нaучну oблaст Пословна економија

19.10.2020.
Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр у истраживачко звање истраживач-сарадник, Маријана Симић, зa ужу нaучну oблaст Пословна економија

16.10.2020.
Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр у истраживачко звање истраживач-сарадник, Марка Савићевића, зa ужу нaучну oблaст Општа економија и привредни развој

АРХИВА >>

Претрага