fbpx

Систем обезбеђења квалитета

ВИЗИЈА

Економски факултет у Крагујевцу тежи да постане водећа високошколска институција у региону, препознатљива по квалитету наставно – образовног и научно – истраживачког процеса у области економије и менаџмента.

 

МИСИЈА

Мисија Економског факултета јесте спровођење образовне и научно – истраживачке делатности у складу са трендовима образовања у Европи и свету и захтевима пословних субјеката уз континуирано иновирање наставних садржаја и примену савремених метода и техника у едукацији и научно - истраживачком раду и стално унапређење квалитета.

 

Стратегија обезбеђења квалитета (.pdf)

Политика квалитета (.pdf)

Aкциoни плaн зa унaпрeђeњe квaлитeтa нa Eкoнoмскoм фaкултeту у Крaгуjeвцу и Oдлукa o усвajaњу aкциoнoг плaнa (.PDF)

Плaн зa унaпрeђeњe квaлитeтa нa Eкoнoмскoм фaкултeту у Крaгуjeвцу у 2015. гoдини (.pdf)

Претрага