fbpx

Завршни рад - списак тема

Наставно-научно веће Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, на основу чл. 80. ст. 1. тач. 38. Статута Факултета, на седници одржаној 30.09.2020. године, донело је  Одлуку о усвајању Листе тема за завршне радове на наставним предметима на основним академским студијама.

Листа тема за завршне радове на наставним предметима на основним академским студијама завршне радове на наставним предметима на основним академским студијама (.pdf)

 

 

Претрага