Одбрана Прелиминарног предлога теме - Тијана Тубић Ћурчић

Време: 19.02.2020 13:32:52

Тијана Тубић Ћурчић, студент докторских академских студија, приступиће дана 28.02.2020. године у 1200 сати, у сали Д-04,  јавној одбрани Прелиминарног предлога теме докторске дисертације, под насловом: Утицај међународног кретања производних фактора на доходовну неједнакост у процесу економске интеграцијепред Менторском комисијом у саставу:

  1. Др Ненад Станишић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу, ужа научна област Општа економија и привредни развој,ментор; и
  2. Др Ненад Јанковић, доц. Економског факултета у Крагујевцу, ужа научна област Финансије, финансијске институције и осигурање, коментор.

Претрага