Одбрана прелиминарног предлога теме - Ана Тодоровић Спасенић

Време: 26.06.2020 12:11:04

Ана Тодоровић Спасенић, студент докторских академских студија, приступиће дана 14.07.2020. године у 1200, у сали Д-04,  јавној одбрани Прелиминарног предлога теме докторске дисертације: Утицај организационог дизајна на перформансе предузећа наменске индустријепред Менторском комисијом у саставу:

  1. Др Јелена Ерић Нилсен, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу, ужа научна област Пословна економија, ментор; и
  2. Др Весна Стојановић Алексић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу, ужа научна област Пословна економија, коментор.

Претрага