Одбрана мастер рада - кандидат Ивана Недељковић

Време: 03.07.2020 13:16:26

Кандидат Ивана Недељковић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Развој прототипа менаџмент информационог система у функцији интеграције пословних процеса“, дана 10.07.2020. године, у 12,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5, пред Комисијом:

  1. Др Драгана Рејман Петровић, доцент Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Марина Милановић, доцент Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Виолета Домановић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага