fbpx

Одбрана Прелиминарног предлога теме докторске дисертације - кандидат Драгана Гашевић

Време: 22.02.2021 13:34:06

Драгана Гашевић, студент докторских академских студија, приступиће дана 02.03.2021. године у 12:00 сати, у сали Д-04,  јавној одбрани Прелиминарног предлога теме докторске дисертације, под насловом: „Утицај потрошачког етноцентризма на понашање купаца“ пред Менторском комисијом у саставу:

  1. Др Катарина Борисављевић, доц. Економског факултета у Крагујевцу, ужа научна област Менаџмент и пословна економија, ментор; и
  2. Др Гордана Радосављевић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу, ужа научна област Менаџмент и пословна економија, коментор.

Претрага