fbpx

Мастер академске студије

Уписом на студијске програме мастер академских студија стичете могућност даљег научно-стручног образовања и продубљивања знања из области економских наука. Стечена знања и вештине ће вам омогућити да се запослите у компанијама, финансијским институцијама, агенцијама за консалтинг и маркетинг, јавним институцијама, али ће вам омогућити и развијање сопственог бизниса.

Желимо да кроз мастер студије на Економском факултету стекнете знања и вештине из различитих области економије, да развијете креативне способности у решавању економских проблема и остварите професионални успех.

На Економском факултету Универзитета у Крагујевцу реализују се програми мастер академских студија. Програми трају једну годину (2 семестра), имају укупно 60 ЕСПБ бодова и припадају пољу друштвено-хуманистичких наука.

Мастер академске студије се реализују кроз три акредитована студијска програма:

 

Студијски програм ЕКОНОМИЈА И ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ (звање мастер економиста), са 10 модула:

 • Економска политика и развој,
 • Међународна економија,
 • Финансије и банкарство,
 • Ризик и осигурање,
 • Рачуноводство и пословне финансије,
 • Маркетинг,
 • Међународни менаџмент,
 • Менаџмент у туризму,
 • Иновације и технолошко предузетништво,
 • Менаџмент у јавном сектору.

 

Студијски програм ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА (звање мастер пословни информатичар), са 2 модула:

 • Електронско пословање,
 • Вештачка интелигенција у пословању.

 

Студијски програм ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ ЈАВНЕ УПРАВЕ (звање мастер економиста)

Више о студијским програмима и упису на мастер академске студије можете видети у ИНФОРМАТОРУ.

Претрага