fbpx

Деканат

 

Декан 

Др Петар Веселиновић                                

Редовни професор

Крагујевац, Србија
Телефон: +38134303502

контакт

 EkFak Petar Veselinovic

 


Продекан за наставу

Др Ненад Станишић 

Редовни професор

Крагујевац, Србија
Телефон: +38134303504

контакт

EkFak Nenad Stanisic


Продекан за финансије

Др Никола Макојевић 

Редовни професор

Крагујевац, Србија
Телефон: +38134303503

контакт

EkFak Nikola Makojevic


Продекан за науку

Др Марко Славковић 

Ванредни професор

Крагујевац, Србија
Телефон: +38134303507

контакт

EkFak Marko Slavkovic


Продекан за међународну сарадњу

Др Ненад Јанковић 

Ванредни професор

Крагујевац, Србија
Телефон: +38134303502

контакт

EkFak Nenad Jankovic


Студент продекан

Софија Јеремић 

Студент

Крагујевац, Србија
Телефон: +38134303502

контакт

 EkFak Sofija Jeremic

Секретарица декана

Невена Илић 

Крагујевац, Србија
Телефон: +38134303502

контакт

 

 

Претрага