fbpx

Катедра за општу економију и привредни развој

- шеф катедре -

Др Гордана Марјановић, редовни професор

Др Љиљана Максимовић Редовни професор
Др Властимир Лековић Редовни професор
Др Петар Веселиновић Редовни професор
Др Саша Обрадовић Редовни професор
Др Гордана Марјановић Редовни професор
Др Данијела Деспотовић Редовни професор
Др Ненад Станишић Редовни професор
Др Лела Ристић Редовни професор
Др Гордана Миловановић Ванредни професор
Др Владимир Мићић Ванредни професор
Др Никола Макојевић Ванредни професор
Др Милан Костић Ванредни професор
Др Владан Ивановић Ванредни професор
Др Никола Бошковић Доцент
Др Милка Грбић Доцент
Др Владимир Михајловић Доцент
Др Милена Јовановић Крањец Доцент
Др Немања Лојаница Доцент
Тијана Тубић Ћурчић Асистент
Марко Савићевић Истраживач-приправник
Маја Луковић наставник страног језика
Марија Милинковић наставник страног језика
Демонстратор Демонстратор мастер менаџер

Претрага