Kатeдра за финансије, фин. институције и осигурање

- шеф катедре -

Др Милена Јакшић , редовни професор

Др Верољуб Дугалић Редовни професор
Др Милена Јакшић Редовни професор
Др Срђан Ђинђић Ванредни професор
Др Виолета Тодоровић Ванредни професор
Др Срђан Фуртула Ванредни професор
Др Ненад Јанковић Доцент
Др Ненад Томић Доцент
Истраживач Приправник Истраживач-приправник
Демонстратор Демонстратор мастер менаџер

Претрага