fbpx

Наставник

Демонстратор Демонстратор
мастер менаџер
Кабинет:
Телефон:
Факс: 034/303-516
E-mail:
Moodle: Profil na e-learning portalu
COBISS: Персонална библиографија
Консултације:
Прeдмети:

Економика предузећа

Основне академске, Економија

Финансијско књиговодство

Основне академске, Економија

Економика предузећа

Основне академске, Економија

Основне академске, Пословна економија и менаџмент

Финансијско књиговодство

Основне академске, Економија

Основне академске, Пословна економија и менаџмент

Маркетинг

Основне академске, Економија

Основне академске, Пословна економија и менаџмент

Монетарне финансије

Основне академске, Економија

Основне академске, Пословна економија и менаџмент

Ревизија финансијских извештаја

Основне академске, Економија

Основне академске, Пословна економија и менаџмент

Предузетнички менаџмент

Основне академске, Пословна економија и менаџмент

Теорија одлучивања

Основне академске, Економија

Основне академске, Пословна економија и менаџмент

Међународне финансије

Основне академске, Економија

Основне академске, Пословна економија и менаџмент

Директни маркетинг

Основне академске, Пословна економија и менаџмент

Монетарне финансије

Основне академске, Економија

Основне академске, Пословна економија и менаџмент

Тржишно комуницирање

Основне академске, Пословна економија и менаџмент

Предузетнички менаџмент

Основне академске, Пословна економија и менаџмент

Рачуноводствени ИС

Основне академске, Економија

Основне академске, Пословна економија и менаџмент

Економика предузећа

Основне академске, Пословна економија и менаџмент

Финансијско књиговодство

Основне академске, Пословна економија и менаџмент

Маркетинг

Основне академске, Економија

Основне академске, Пословна економија и менаџмент

Менаџмент људским ресурсима

Основне академске, Пословна економија и менаџмент

Монетарне финансије

Основне академске, Економија

Основне академске, Пословна економија и менаџмент

Ревизија финансијских извештаја

Основне академске, Пословна економија и менаџмент

Тржишно комуницирање

Основне академске, Економија

Основне академске, Пословна економија и менаџмент

Теорија одлучивања

Основне академске, Пословна економија и менаџмент

Међународне финансије

Основне академске, Економија

Основне академске, Пословна економија и менаџмент

Предузетнички менаџмент

Основне академске, Пословна економија и менаџмент

Директни маркетинг

Основне академске, Економија

Основне академске, Пословна економија и менаџмент

Претрага