fbpx

Kатeдра за финансије, фин. институције и осигурање

- шеф катедре -

Др Милена Јакшић , редовни професор

Др Верољуб Дугалић Редовни професор
Др Милена Јакшић Редовни професор
Др Срђан Фуртула Редовни професор
Др Срђан Ђинђић Ванредни професор
Др Виолета Тодоровић Ванредни професор
Др Ненад Јанковић Ванредни професор
Др Владимир Станчић Доцент
Др Ненад Томић Доцент
Др Стеван Луковић Доцент
Др Драган Стојковић Доцент
Демонстратор Демонстратор мастер менаџер

Претрага