fbpx

Катедра за менаџмент и пословну економију

- шеф катедре -

Др Гордана Радосављевић, редовни професор

Др Гордана Радосављевић Редовни професор
Др Мирјана Кнежевић Редовни професор
Др Весна Стојановић-Алексић Редовни професор
Др Виолета Домановић Редовни професор
Др Срђан Шапић Редовни професор
Др Вељко Маринковић Редовни професор
Др Милан Коцић Редовни професор
Др Слађана Савовић Ванредни професор
Др Јелена Николић Ванредни професор
Др Јелена Ерић Нилсен (Nielsen) Ванредни професор
Др Марко Славковић Ванредни професор
Др Дејана Златановић Ванредни професор
Др Катарина Борисављевић Доцент
Др Јована Филиповић Асистент
Катарина Софронијевић Асистент
Александра Бошковић Асистент

Претрага