fbpx

Катедра за рачуноводство, ревизију и пословне финансије

- шеф катедре -

Др Мирјана Тодоровић, ванредни професор

Др Снежана Љубисављевић Редовни професор
Др Весна Јањић Редовни професор
Др Јасмина Богићевић Ванредни професор
Др Биљана Јовковић Ванредни професор
Др Владимир Обрадовић Ванредни професор
Др Мирјана Тодоровић Ванредни професор
Др Драгомир Димитријевић Ванредни професор
Др Милан Чупић Ванредни професор
Др Владимир Станчић Доцент
Др Дејан Јовановић Доцент
Др Немања Карапавловић Доцент
Др Предраг Станчић Редовни професор у пензији

Претрага