Приступно предавање за ужу научну област Социологија

Декан Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 8. Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу у чл. 1 и 3. Правилника о Факултета о начину извођења и оцени приступног предавања:

ОБАВЕШТАВА ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ за кандидате пријављене на конкурс објављен 25.04.2018. године у публикацији Националне службе за запошљавање "Послови" број 774 и на сајту Универзитета у Крагујевцу, за избор једног наставника у звање доцента, за ужу научну област Социологија, заказано је за 13.06.2018. године у 10 часова у сали Е-2 на Економском факултету У Крагујевцу, Ђуре Пуцара Старог 3.

Обавештење можете видети овде.

 

Претрага