fbpx

Приступно предавање - наставни предмет Основи статистике

Декан Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 8. Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу у чл. 1 и 3. Правилника  Факултета о начину извођења и оцени приступног предавања:

ОБАВЕШТАВА ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ за кандидата пријављеног на конкурс, објављен 06.02.2019. године у публикацији о запошљавању "Послови" и на сајту Универзитета у Крагујевцу, за избор једног наставника у звање доцента, за ужу научну област Економске квантитативне методе - наставни предмет Основи статистике, заказано је за 03.04.2019. године (среда) у 11 часова у сали Е-4 на Економском факултету у Крагујевцу, Лицеја Кнежевине Србије 3.

Обавештење можете видети овде.

Претрага