fbpx

Приступно предавање - наставни предмет Финансијско извештавање

Декан Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 8. Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу у чл. 1 и 3. Правилника  Факултета о начину извођења и оцени приступног предавања:

ОБАВЕШТАВА ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ за кандидата пријављеног на конкурс, објављен 08.05.2019. године у публикацији о запошљавању "Послови" и на сајту Универзитета у Крагујевцу, за избор једног наставника у звање доцента, за ужу научну област Рачуновосдтво, ревизија и пословне финансије - наставни предмет Финансијско извештавање, заказано је за 25.06.2019. године (уторак) у 10 сати, у сали Е-105 на Економском факултету У Крагујевцу, Лицеја Кнежевине Србије 3.

Обавештење можете видети овде.

Претрага