fbpx

Одбрана докторске дисертације Ивана Костића

Иван Костић, дана 19.02.2021. године у 12:00 сати, на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5, брани докторску дисертацију, израђену под менторством проф. др Предрага Станчића, под насловом: „Финансијско управљање ризицима ланца снабдевања у функцији максимизирања вредности предузећа“, пред Комисијом:

  1. Др Евица Петровић, ред. проф. Економског факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област Пословне финансије, рачуноводство и ревизија, председник;
  2. Др Зоран Калинић, ванр. проф. Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Статистика и информатика, члан; и
  3. Др Милан Чупић, ванр. проф. Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Рачуноводство, ревизија и пословне финансије, члан.

Претрага