fbpx

Mодул Maркeтинг (2014)

Р.бр. Назив предмета Сем. Статус ЕСПБ
1 Квантитативна анализа у маркетингу I ОЗ 8
2 Интеркултурални маркетинг I ОЗ 8
3 Маркетинг менаџмент I ОЗ 8
4 Изборни предмет 1 I ИБ 8
5 Изборни предмет 2 II ИБ 8
 Предмет изборног блока 1      
Корпоративно управљање I ИБ 8
Пословна стратегија I ИБ 8
Међународни менаџмент људским ресурсима I ИБ 8
Међународно привредно право I ИБ 8
Електронска трговина I ИБ 8
 Предмет изборног блока 2      
Мерење перформанси и системи контроле II ИБ 8
Управљање каналима дистрибуције II ИБ 8
Управљање интелектуалним капиталом II ИБ 8
 Мастер рад   20
 Укупно ЕСПБ   60

 

Претрага