fbpx

Пријава мастер рада

У складу са Стандардима и процедурама за обезбеђење квалитета основних и мастер студија на Економском факултету у Крагујевцу бр. 2325/VII-l од 26.09.2012. године, и бр. 2560/12-2) од 24.09.2014. године, потребно је да пријава мастер рада садржи следеће елементе:

  • Сагласност ментора о предложеној теми мастер рада
  • Предлог састава Комисије за одбрану мастер рада
  • Биографија кандидата
  • Структура мастер рада
  • Предмет и циљеви истраживања
  • Хипотезе које ће бити тестиране
  • Методолошке основе рада
  • Оригиналност
  • Литература (минимум 20 референци).

Рок за израду мастер рада јесте најдуже 9 месеци од дана одобравања теме. По истеку наведеног рока, студент може поново да продужи израду одобрене теме у року од 3 месеца.

 Образац за пријаву мастер рада се налази на e-learning (moodle) порталу и њему можете приступити овде.

Претрага