fbpx

Mодул Meђунaрoдни мeнaџмeнт (2014)

Р.бр. Назив предмета Сем. Статус ЕСПБ
1 Корпоративно управљање I ОЗ 8
2 Пословна стратегија I ОЗ 8
3 Међународни менаџмент људским ресурсима I ОЗ 8
4 Изборни предмет 1 I ИБ 8
5 Изборни предмет 2 II ИБ 8
Предмет изборног блока 1      
Koрпоративно предузетништво I ИБ 8
Интеркултурални маркетинг I ИБ 8
Међународно привредно право I ИБ 8
Предмет изборног блока 2      
Организационо понашање II ИБ 8
Пословно преговарање II ИБ 8
Управљање интелектуалним капиталом II ИБ 8
Мерење перформанси и системи контроле II ИБ 8
 Мастер рад   20
 Укупно ЕСПБ   60

 

Претрага