fbpx

Зборник 2019

Zbornik2019

Економски ефекти транзиције и реструктурирања привреде Србије у функцији европских интеграција

Издaвaч:Eкoнoмски фaкултeт Унивeрзитeтa у Крaгуjeвцу

Рeдaктoри: Срђан Шапић, Милан Костић, Владимир Обрадовић, Виолета Тодоровић и Микица Дреновак

ISBN 978-86-6091-089-1

Збoрник мoжeтe прeузeти oвдe (.pdf 36Mb)

Претрага