fbpx

Mодул Менаџмент у јавном сектору (2020)

Р.бр. Назив предмета Сем. Број часова ЕСПБ
1 Менаџмент у јавном сектору 1 90 8
2 Управљање пројектима 1 90 8
3 Лидерство 1 90 8
Изборни предмет 1      
Инвестициона анализа 1 90 8
Интерна контрола и ревизија 1 90 8
Менаџент информациони системи 1 90 8
Маркетинг менаџмент 1 90 8
Изборни предмет 2      
Мерење перформанси и системи контроле 2 90 8
Пословно преговарање 2 90 8
Јавно-приватно партнерство 2 90 8
Анализа јавних политика 2 90 8
6 Стручна пракса 2 0 3
Мастер рад - истраживања 2 210 10
Мастер рад - израда и одбрана 2 0 7
 Укупно ЕСПБ   60

 

Претрага