fbpx

Mодул Међународни менаџмент (2020)

Р.бр. Назив предмета Сем. Број часова ЕСПБ
1 Корпоративно управљање 1 90 8
2 Пословна стратегија 1 90 8
3 Међународни менаџмент људским ресурсима 1 90 8
Изборни предмет 1      
Интеркултурални маркетинг 1 90 8
Лидерство 1 90 8
Корпоративно предузетништво 1 90 8
Међународно пословно уговарање 1 90 8
Изборни предмет 2      
Пословно преговарање 2 90 8
Глобалне стратегије раста 2 90 8
Мерење перформанси и системи контроле 2 90 8
Екотуризам 2 90 8
6 Стручна пракса 2 0 3
Мастер рад - истраживања 2 210 10
Мастер рад - израда и одбрана 2 0 7
 Укупно ЕСПБ   60

 

Претрага