fbpx

Mодул Електронско пословање (2020)

Р.бр. Назив предмета Сем. Број часова ЕСПБ
1 Електронска трговина 1 90 8
2 Менаџмент информациони системи 1 90 8
3 Електронски системи плаћања 1 90 8
Изборни предмет 1      
Квантитативна анализа у маркетингу 1 90 8
Примењена статистика 1 90 8
Системи за подршку одлучивању 1 90 8
Управљање пројектима 1 90 8
Изборни предмет 2      
Дигитални маркетинг 2 90 8
Вештачка интелигенција 2 90 8
6 Стручна пракса 2 0 3
Мастер рад - истраживања 2 210 10
Мастер рад - израда и одбрана 2 0 7
 Укупно ЕСПБ   60

 

Претрага