fbpx

Финансијски менаџмент јавне управе (2018)

Р.бр. Назив предмета Сем. Статус ЕСПБ
1 Финансијско управљање у јавној управи I ОЗ 9
2 Интерни и екстерни надзор јавне управе I ОЗ 9
3 Буџетирање и контрола I ОЗ 9
4 Изборни предмет 1 I ИБ1 9
5 Изборни предмет 2 II ИБ2 9
 Предмет изборног блока 1      
Електронска управа I ИБ1 9
Анализе јавних политика I ИБ1 9
Менаџмент у јавном сектору I ИБ1 9
 Предмет изборног блока 2      
Финансијско извештавање jавнe управe II ИБ 9
Рачуноводство јавне управе II ИБ 9
Финансирање пројеката у јавној управи II ИБ 9
Стручна пракса 3
 Мастер рад   12
 Укупно ЕСПБ   60

 

Претрага