fbpx

Mодул Менаџмент у туризму (2018)

Р.бр. Назив предмета Сем. Статус ЕСПБ
1 Туризам и агробизнис I ОЗ 8
2 Менаџмент туристичких дестинација I ОЗ 8
3 Менаџмент хотелских предузећа I ОЗ 8
4 Изборни предмет 1 I ИБ 8
5 Изборни предмет 2 II ИБ 8
Предмет изборног блока 1      
Интеркултурални маркетинг I ИБ 8
Kвантитативна анализа у маркетингу I ИБ 8
Електронски системи плаћања I ИБ 8
Марктинг менаџмент I ИБ 8
Предмет изборног блока 2      
Организационо понашање II ИБ 8
Управљање каналима дистрибуције II ИБ 8
Економија раста и развоја II ИБ 8
 Мастер рад   20
 Укупно ЕСПБ   60

 

Претрага