fbpx

Mодул Eлeктрoнскo пoслoвaњe (2018)

Р.бр. Назив предмета Сем. Статус ЕСПБ
1 Електронска трговина I ОЗ 8
2 Менаџмент информациони системи I ОЗ 8
3 Електронски системи плаћања I ОЗ 8
4 Изборни предмет 1 I ИБ 8
5 Изборни предмет 2 II ИБ 8
 Предмет изборног блока 1      
Управљање ризицима финансијских институција I ИБ 8
Квантитативна анализа у маркетингу I ИБ 8
 Предмет изборног блока 2      
Квантитативне методе и модели у економији II ИБ 8
Финансијски деривати II ИБ 8
Пословна интелигенција II ИБ 8
 Мастер рад   20
 Укупно ЕСПБ   60

 

Претрага