Катедра за општу економију и привредни развој

- шеф катедре -

Др Гордана Марјановић, редовни професор

Др Љиљана Максимовић Редовни професор
Др Властимир Лековић Редовни професор
Др Петар Веселиновић Редовни професор
Др Саша Обрадовић Редовни професор
Др Гордана Марјановић Редовни професор
Др Гордана Миловановић Ванредни професор
Др Ненад Станишић Ванредни професор
Др Данијела Деспотовић Ванредни професор
Др Лела Ристић Ванредни професор
Др Владимир Мићић Ванредни професор
Др Никола Макојевић Ванредни професор
Др Милан Костић Ванредни професор
Др Владан Ивановић Ванредни професор
Др Никола Бошковић Доцент
Др Милка Грбић Доцент
Др Владимир Михајловић Доцент
Др Милена Јовановић Крањец Доцент
Др Немања Лојаница Доцент
Тијана Тубић Ћурчић Асистент
Истраживач Приправник Истраживач-приправник
Маја Луковић наставник страног језика
Марија Милинковић наставник страног језика

Претрага