Катедра за информатику и квантитативне методе

- шеф катедре -

Др Владимир Ранковић, редовни професор

Др Предраг Мимовић Редовни професор
Др Владимир Ранковић Редовни професор
Др Микица Дреновак Ванредни професор
Др Зоран Калинић Ванредни професор
Др Злата Ђурић Доцент
Др Драгана Рејман Петровић Доцент
Др Марина Милановић Доцент
Др Милан Стаменковић Доцент
Др Оливера Станчић Асистент
Ана Крстић Асистент
Истраживач Приправник Истраживач-приправник
Андрија Ђонић Сарадник у настави
Ивана Недељковић Сарадник у настави
Јован Петровић Сарадник у настави

Претрага