fbpx

Mодул Општа економија (2018)

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за

студијски програм првог нивоа студија ЕКОНОМИЈА, модул ОПШТА ЕКОНОМИЈА

  Ш Назив предмета С ЕСПБ

 

ПРВА ГОДИНА

1. БСИ101 Математика у економији I 8
2. БЕР101 Национална економија I 7
3. БЕР103 Страни језик 1 I 7
4. БСИ102 Основи статистике I 8
5. БЕР102 Основи економије II 7
6. БЕР104 Социологија II 7
7. БРФ101 Финансијско књиговодство II 8
8.   Изборни предмет 1 II 7
  С01СР1 Семинарски рад 1   1
Предмет изборог блока 1  
8.  а БМП101 Економика предузећа II 7
8.  б БМП102 Увод у менаџмент II 7
8.  в БСИ103 Информационе технологије II 7

 

ДРУГА ГОДИНА

9. БСИ201 Информациони системи III 7
10. БМП201 Организација предузећа III 8
11. БЕР202 Економске доктрине III 7
12.   Изборни предмет 1 III 7
13. БЕР201 Микроекономија IV 7
14. БЕР203 Међународни економски односи IV 7
15. БЕР204 Страни језик 2 IV 7
16.   Изборни предмет 2 IV 7
  С01СР2 Семинарски рад 2   1,5
  С01СР3 Семинарски рад 3   1,5
Предмет изборог блока 1  
12.a БРФ201 Управљачко рачуноводство III 7
12.б БСИ204 Финансијска и актуарска математика III 7
Предмет изборог блока 2  
16.a БСИ202 Операциона истраживања IV 7
16.б БМП202 Маркетинг IV 7

 

ТРЕЋА ГОДИНА

17. БЕР301 Макроекономска анализа V 7
18. БФИ305 Економија јавног сектора V 7
19. БФИ302 Монетарне финансије V 7
20.   Изборни предмет 1 V 7
21. БФИ301 Јавне финансије VI 7
22. БЕР303 Привредни развој VI 7
23. БЕР302 Компаративни економски системи VI 7
24   Изборни предмет 2 VI 7
  С01СР4 Семинарски рад 4   2
  С01СР5 Семинарски рад 5   2
Предмет изборног блока 1  
20а БМП301 Стратегијски менаџмент V 7
20б БЕР304 Основе берзанског пословања V 7
20в БРФ301 Финансијско извештавање V 7
Предмет изборног блока 2  
24а БРФ301 Осигурање VI 7
24б БЕР307 Економика туризма VI 7
24в БЕР306 Основи међународне трговине VI 7
24г БФИ304 Финансијска тржишта VI 7

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА

25. БЕР402 Економија ЕУ VII 7
26. БЕР401 Економика пољопривреде VII 7
27. БФИ401 Банкарство VII 7
28.   Изборни предмет 1 VII 7
29. БЕР403 Економика индустрије VIII 7
30. БФИ402 Теорија и анализа економске политике VIII 7
31. БЕР404 Економика природних и привредних ресурса VIII 7
32.   Изборни предмет 2 VIII 7
Предмет изборног блока 1.  
28а БЕР405 Туризам и животна средина VII 7
28б БМП410 Привредно право VII 7
28в БМП402 Истраживање тржишта VII 7
Предмет изборног блока 2.  
32а БМП406 Менаџмент у спољној трговини VIII 7
32б БРФ402 Пословне финансије VIII 7
32в БФИ402 Међународне финансије VIII 7
    Стручна пракса    
  БЕК401 Завршни рад   4
        240

Претрага