fbpx

Модул Туризам и хотелијерство (2018)

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  првог нивоа студија ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТ, модул ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО

  Ш Назив предмета С ЕСПБ

 

ПРВА ГОДИНА

1. БСИ101 Математика у економији I 8
2. БСИ102 Основи статистике I 8
3. БЕР105 Основи макроекономије I 7
4. БЕР103 Страни језик 1 I 7
5. БМП102 Увод у менаџмент II 7
6. БМП101 Економика предузећа II 7
7. БРФ101 Финансијско књиговодство II 8
8.   Изборни предмет 1 II 7
  С02СР1 Семинарски рад 1   1
Предмет изборог блока 1  
8.  а БЕР101 Национална економија II 7
8.  б БЕР104 Социологија II 7
8.  в БСИ103 Информационе технологије II 7

 

ДРУГА ГОДИНА

9. БСИ201 Информациони системи III 7
10. БМП201 Организација предузећа III 8
11. БРФ201 Управљачко рачуноводство III 7
12.   Изборни предмет 1 III 7
13. БЕР204 Страни језик  2 IV 7
14. БЕР203 Међународни економски односи IV 7
15. БМП202 Маркетинг IV 7
16.   Изборни предмет 2 IV 7
  С02СР2 Семинарски рад 2   1,5
  С02СР3 Семинарски рад 3   1,5
Предмет изборог блока 1  
12.a БСИ204 Финансијска и актуарска математика III 7
12.b БЕР202 Економске доктрине III 7
Предмет изборог блока 2  
16.a БЕР201 Микроекономија IV 7
16.б БСИ202 Операциона истраживања IV 7

 

ТРЕЋА ГОДИНА

17. БМП306 Менаџмент у туризму и хотелијерству V 7
18. БМП302 Менаџмент и маркетинг услуга V 7
19. БМП305 Менаџмент људским ресурсима V 7
20.   Изборни предмет 1 V 7
21. BER310 Страни језик 3 VI 7
22. БЕР307 Економика туризма VI 7
23. БМП311 Понашање потрошача VI 7
24   Изборни предмет 2 VI 7
  С02СР4 Семинарски рад 4   2
  С02СР5 Семинарски рад 5   2
Предмет изборног блока 1  
20а BMP315 Управљање интеграционим процесима предузећа V 7
20б БФИ302 Монетарне финансије V 7
Предмет изборног блока 2  
24а БМП304 Тржишно комуницирање VI 7
24б БЕР303 Привредни развој VI 7
24в BMP314 Управљање иновацијама   7
24г БФИ306 Осигурање VI 7

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА

25. БМП401 Међународни маркетинг VII 7
26. БМП402 Истраживање тржишта VII 7
27. БЕР405 Туризам и животна средина VII 7
28.   Изборни предмет 1 VII 7
29. БЕР406 Страни језик 4 VIII 7
30. БМП411 Друштвена одговорност и пословна етика VIII 7
31. БМП403 Директни маркетинг VIII 7
32.   Изборни предмет 2 VIII 7
Предмет изборног блока 1
28а БФИ401 Банкарство VII 7
28б БСИ401 Електронско пословање VII 7
28в БМП410 Привредно право VII 7
Предмет изборног блока 2
32а БЕР404 Економика природних и привредних ресурса VIII 7
32б БМП406 Менаџмент у спољној трговини VIII 7
    Стручна пракса    
  БМП401 Завршни рад   4
        240

Претрага