Докторске дисертације у поступку (одобрене теме)

Р. б. Кандидат Наслов дисертације Ментор Датум одобр. теме
1. Снежана Топаловић Креирање вредности потрошачима у функцији развоја маркетиншких односа др Вељко Маринковић 30.12.2015.
2. Марина Јанковић Корпоративно управљање и избор оптималне структуре капитала др Предраг Станчић 30.11.2016.
3. Иван Костић Финансијско управљање ризицима ланца снабдевања у функцији максимизирања вредности предузећа др Предраг Станчић 31.05.2017.
4. Мирела Момчиловић Теоријско-методолошки оквир анализе ризика и приноса на тржишту капитала Србије др Милан Чупић 29.06.2017.
5. Соња Милутиновић Доходовна конвергенција земаља Западног Балкана и чланица Европске уније у контексту европске економске интеграције др Ненад Станишић 29.09.2017.
6. Драган Стојковић Светска финансијска криза и перспектива развоја тржиша капитала др Милена Јакшић 29.09.2017.
7. Милан Стаменковић Мултиваријационо статистичко моделирање у функцији мерења степена економске развијености територијалних јединица др Мирко Савић 29.09.2017.
8. Стеван Луковић Инвестициона активност пензијских фондова са дефинисаним накнадама и дефинисаним доприносима др Срђан Маринковић 13.06.2018.
9. Јасмина Огњановић Стратегијско управљање нематеријалном имовином у хотелским предузећима др Марко Славковић 19.11.2018.
10. Марија Живановић Утицај активности управљања људским ресурсима на перформансе запослених у организацијама јавног сектора у Републици Србији др Биљана Ђорђевић 20.02.2019.
11. Јована Филиповић Детерминанте ставова и намера потрошача у погледу куповине домаћих и глобалних брендова др Срђан Шапић 20.02.2019.
12. Данијела Дуркалић Имплементација јединствене монетарне политике у циљу постизања номиналне и реалне конвергенције у Европској унији др Срђан Фуртула 15.05.2019.
13. Владислава Стојић Системи финансирања здравствене заштите у земљама Западног Балкана др Петар Веселиновић 15.05.2019.

Претрага