fbpx

Докторске дисертације у поступку (одобрене теме)

Р. б.

Кандидат

Наслов дисертације

Ментор

Датум одобр. теме

1

Иван Костић

Финансијско управљање ризицима ланца снабдевања у функцији максимизирања вредности предузећа

др Предраг Станчић

31.05.2017.

2

Марија Живановић

Утицај активности управљања људским ресурсима на перформансе запослених у организацијама јавног сектора у Републици Србији

др Биљана Ђорђевић

20.02.2019.

3

Данијела Дуркалић

Имплементација јединствене монетарне политике у циљу постизања номиналне и реалне конвергенције у Европској унији

др Срђан Фуртула

15.05.2019.

4

Владислава Стојић

Системи финансирања здравствене заштите у земљама Западног Балкана

др Петар Веселиновић

15.05.2019.

5

Ана Спасојевић

Утицај друштвено одговорног пословања предузећа на тржишно позиционирање бренда

др Милан Коцић

11.09.2019.

6

Марија Радуловић

Стране директне инвестиције и ниво тржишне концентрације у земљама Југоисточне Европе

др Милан Костић

13.11.2019.

7

Јасмина Димитријевић

Декомпозиција диспаритета у процесу регионалне конвергенције у Европској унији и Републици Србији

др Петар Веселиновић

12.02.2020.

8

Горан Павловић

Стратегијски значај људског капитала за организационе перформансе у процесима аквизиција

др Марко Славковић

12.02.2020.

9

Александра Бошковић

Утицај организационог дизајна на ангажованост запослених у дигиталном окружењу

др Весна Стојановић Алексић

10.06.2020.

10 Маријана Симић Управљање вредношћу пројекта у дигиталној економији др Марко Славковић 09.09.2020.
11 Марко Савићевић Валоризација ефеката транзиције и глобализације на конкурентност привреда Западног Балкана др Љиљана Максимовић 09.09.2020.
12 Тијана Тубић Ћурчић Утицај међународног кретања производних фактора на доходовну неједнакост у процесу економске интеграције др Ненад Станишић 14.10.2020.
13 Јована Лазаревић Ефекти димензија националне културе и стила живота на процес одлучивања потрошача о куповини др Срђан Шапић 14.10.2020.
14 Стефан Вржина Финансијско управљање порезом на добитак предузећа у Србији др Милан Чупић 18.11.2020.

Претрага