Дoктoрскe дисeртaциje и извeштajи

Извештаји о оцени научне заснованости теме и испуњености услова 

 

13.03.2019. гoд.

Владислава Стојић

 

 

Дoктoрскe дисeртaциje и извeштajи о оцени

07.03.2019.гoд.

Марина Јанковић

 

25.01.2019.гoд.

Диjaнa Штрбaц

 

27.12.2018.гoд.

Немања Карапавловић

Претрага