Дoктoрскe дисeртaциje и извeштajи

Извештаји о оцени научне заснованости теме и испуњености услова 

20.9.2019. гoд.

Марија Радуловић

 

10.9.2019. гoд.

Ненад Михаиловић

 

9.7.2019. гoд.

Ана Спасојевић

 

 

Дoктoрскe дисeртaциje и извeштajи о оцени

03.06.2019.гoд.

Драган Стојковић

 

28.05.2019.гoд.

Милан Стаменковић

 

28.03.2019.гoд.

Стеван Луковић

 

28.03.2019.гoд.

Соња Милутиновић

 

07.03.2019.гoд.

Марина Јанковић

 

Претрага