fbpx

Дoктoрскe дисeртaциje и извeштajи


Извештаји о оцени научне заснованости теме и испуњености услова 

24.02.2021. гoд.

Филип Бугарчић

 

17.02.2021. гoд.

Катарина Софронијевић

 

29.01.2021. гoд.

Александра Васић


Дoктoрскe дисeртaциje и извeштajи о оцени

 

9.2.2021. гoд.

Горан Павловић

Претрага