fbpx

Дoктoрскe дисeртaциje и извeштajи


Извештаји о оцени научне заснованости теме и испуњености услова 

17.11.2020. гoд.

Шабан Грачанин

 

22.10.2020. гoд.

Милош Димитријевић

 


Дoктoрскe дисeртaциje и извeштajи о оцени

 

23.11.2020. гoд.

Иван Костић

 

14.09.2020. гoд.

Марија Живановић

 

24.07.2020. гoд.

Владислава Стојић

 

Претрага